ANBI 

Stichting Opiaten Afbouwen is sinds 10 maart 2022 erkend als een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder alle informatie die daaromtrent van belang is.

 

Naam van de stichting: Stichting Opiaten Afbouwen
Datum van oprichting: 18-02-2022

RSIN nummer: 863664143
KvK nr: 85552186
 

Contactgegevens
contact@opiatenafbouwen.nl
www.opiatenafbouwen.nl

Telefoon
06 82079691

Postadres
Bestuur Stichting Opiaten Afbouwen
Prinses Margrietlaan 35 a

3051AN Rotterdam

Bestuur

Nathalie P. van Vessem (voorzitter)

Rosa Maria Sluijs (secretaris)
Peter Willem den Haan (penningmeester)


Wat is Stichting Opiaten Afbouwen
Stichting Opiaten Afbouwen is een belangenorganisatie voor mensen die opiaten gebruiken en / of afbouwen.

Zie ook: Over ons

 
 

Stichting Opiaten Afbouwen heeft ten doel
a. het informeren en ondersteunen van mensen die problemen ervaren bij het gebruiken van / afbouwen van / stoppen met verslavende medicatie op doktersvoorschrift, met de nadruk op opioïde pijnstillers;
 

b. Het bijdragen aan de verbetering van de informatievoorziening, begeleiding en ondersteuning die vanuit de zorg wordt aangeboden aan mensen die opiaten afbouwen;
 

c. het stimuleren van een breder aanbod en gebruik van opiaten in lagere doseringen en afbouwmedicatie op maat om opiaatgebruik mee af te bouwen;

d. aandacht blijven vragen voor de noodzaak tot vergoeding van medicatie in lagere doseringen en afbouwmedicatie op maat door de zorgverzekeraars

 

e. het aanvragen van subsidies ter totstandkoming van het bovenstaande;
 

f: het verrichten van al datgene, wat met het vooraanstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 


Verslag uitgeoefende activiteiten 2021

Lees hier informatie over de projecten, activiteiten en fondsenwerving die in 2021 hebben plaatsgevonden.Financiële verantwoording

Op het moment van schrijven heeft Stichting Opiaten Afbouwen geen bezit; echter wel vooruitzicht op sponsoring. 

Beloningsbeleid

Het statutaire bestuur van Stichting Opiaten Afbouwen ontvangt op generlei wijze enige financiële vergoeding voor hun activiteiten. 

Vrijwilligers mogen voor hun vrijwilligerswerk een vergoeding ontvangen, echter nooit meer dan het wettelijk toegestane bedrag voor vrijwilligerswerk, en uitsluitend wanneer het bestuur dit financieel verantwoord acht.

Beleidsplan 2022-2025

Bekijk het volledige versie van het Beleidsplan Stichting Opiaten Afbouwen 2022 - 2025  voor uitgebreide informatie over de bovengenoemde punten.