Onderzoek naar Afbouwzorg in Nederland

Opiaten Afbouwen doet onderzoek naar de ervaringen van mensen die zijn gestopt met Oxycodon, Fentanyl, Morfine of Tramadol - of geprobeerd hebben om te stoppen.

 

Wij doen dit onderzoek omdat wij het belangrijk vinden dat er meer kennis komt over hoe mensen afbouwen, welke methode men kiest en hoe men het afbouwen ervaren heeft.

science-in-hd-_Ym6wla_GMQ-unsplash_edited.jpg

Foto: Science in HD, Unsplash

Deelnemen aan het onderzoek?

Logo Opiaten Afbouwen

Mensen die ervaring hebben met het afbouwen van Oxycodon, Fentanyl, Morfine of  Tramadol nodigen wij uit om deel te nemen aan ons onderzoek door middel van het invullen van een vragenlijst. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Waarom meedoen?

Door de vragen te beantwoorden geef je inzicht in jouw ervaringen en beleving van het afbouwtraject. Door mee te doen kun je ons helpen om bij te dragen aan een beter  afbouwtraject voor anderen in de toekomst.

Wat gebeurt er met jouw antwoorden? 

Opiaten Afbouwen is gevraagd om vanuit ervaringsdeskundigheid input te geven in een groot landelijk project waarin  nieuw beleid rondom het voorschrijven en afbouwen van opiaten in Nederland wordt ontwikkeld.

 

Jouw input nemen we mee naar het overleg. Hoe meer informatie wij hebben over het afbouwen in de praktijk, hoe beter wij de belangen kunnen behartigen van mensen die in de toekomst opiaten gaan gebruiken en afbouwen.

 

De resultaten worden gebruikt om de informatie op deze website te verbeteren en wordt door ons op zo veel mogelijk manieren, ook via onze sociale media, naar buiten gebracht. 

 

Wat willen we met dit onderzoek bereiken?

  • Wij willen meer kennis verzamelen over de individuele behoefte van elke persoon die opiaten afbouwt.

 

  • Wij willen dat iedereen een afbouwtraject kan volgen dat bij hem/ haar past en dat haalbaar is.

 

  •  We willen meer maatwerk binnen de afbouwzorg. Meer aandacht voor mensen die om welke reden dan ook niet in het 'standaardplaatje' passen en specifieke hulp/begeleiding nodig hebben.

Deelname

 

Voor het onderzoek komen wij graag in contact met mensen die:

• gestopt zijn met Oxycodon, Fentanyl, Morfine, Tramadol of een ander opiaat.

• of geprobeerd hebben om te stoppen, maar zonder succes

​• of momenteel  bezig zijn met afbouwen

 

We zoeken zowel mensen die via de huisarts hebben afgebouwd als via de verslavingszorg, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.

Zo werkt het

Als je het aanmeldingsformulier invult, ontvang je van ons een vragenlijst via de mail. Je bent 10 à 15 minuten bezig met het beantwoorden van de vragen. Er is ruimte om eigen opmerkingen toe te voegen.

Privacy

Je antwoorden worden anoniem verwerkt. Ze kunnen op geen enkele manier met jou in verband worden gebracht.

Doe je mee...?

Vul dan het deelnameformulier in.

Logo Opiaten Afbouwen

Deelname formulier

Geslacht
Leeftijdsgroep

Je kunt hieronder meerdere vinkjes plaatsen.

Bedankt voor je aanmelding!
Je ontvangt van ons zo spoedig mogelijk de vragenlijst. 

Op alle op dit formulier verstrekte gegevens is de privacyverklaring van Opiaten Afbouwen van toepassing: je gegevens blijven geheim en zullen nooit gedeeld worden.