Vereniging Afbouwmedicatie vs. VGZ

Op 5 oktober jl. stond de Vereniging Afbouwmedicatie in de rechtszaal tegenover VGZ, met als inzet de vergoeding van afbouwmedicatie op maat/ taperingstrips, waarmee je secuur en veilig kunt afbouwen. Wie had gehoopt dat het recht vlammend zou zegevieren, kwam van een koude kermis thuis, want de rechter heeft geen uitspraak gedaan; die wordt op zijn vroegst verwacht over zo’n 6 weken. Hier een impressie vanuit de toehoordersbank.Advocaat Mersch liet namens VGZ duidelijk merken hoe er binnen VGZ wordt gedacht over mensen die afbouwmedicatie op maat nodig hebben (bange, door de media geïndoctrineerde lieden), en over mensen die hen daarbij proberen te ondersteunen (vage wetenschappers / zakkenvullers).

Allereerst maakte mevrouw Mersch duidelijk dat iedere antidepressivagebruiker in Nederland gewoon kan afbouwen met behulp van Tabel 3 van het Multidisciplinair Document Afbouwen SSRI’s en SNRI’s.


Tabel 3 hanteert het motto dat 300 jaar geleden al werd geïntroduceerd door de VOC: Grote stappen, gauw thuis!

Tabel 3 is een soort Haarlemmerolie: het helpt altijd en hanteert daarbij het motto: Grote stappen, gauw thuis! In 8 weken is het gepiept, zegt Tabel 3. Dus taperingstrips zijn volledig overbodig. En duur!


Mochten er desondanks mensen zijn die niet kunnen afbouwen volgens Tabel 3, dan wil VGZ best overwegen om afbouwmedicatie op maat te vergoeden. Maar dan moet men wel bewijzen dat men eerst heeft geprobeerd om af te bouwen volgens Tabel 3 - ook als de arts op voorhand al weet dat dit niet gaat lukken. Het is duidelijk dat de mensen van VGZ niet beseffen van een mislukte afbouwpoging vanwege te snel afbouwen inhoudt...


Wanneer iemand tijdens zo'n poging in een psychose raakt, of in grote geestelijke nood, staat het deze persoon vrij om (eventueel in een psychiatrische inrichting) af te wachten wat er beslist wordt over zijn of haar vergoedingsaanvraag, en dan weer met frisse moed een nieuwe poging te wagen.


Jammer genoeg is het bij VGZ de gewoonte om aanvragen voor vergoeding van afbouwmedicatie in de eerste ronde standaard af te keuren. Dus dat is misschien beetje een domper. Maar mocht de afbouwer alsnog in in beroep willen gaan, dan kan er soms alsnog een centje worden uitgekeerd, maar de meeste afbouwers vallen bot. Net zoals bij de VOC – daar aten de matrozen ook alle dagen bot. Of niks.


Toch is dit een rare situatie, VGZ! Laten we het Multidisciplinair Document Afbouwen SSRI’s en SNRI’s waarin Tabel 3 staat eens goed bekijken. Citaat:


“Om (...)Tabel 3 praktisch uitvoerbaar te maken, moeten de (...) noodzakelijke doseereenheden in de handel beschikbaar komen, en er sluitende vergoedingsafspraken over gemaakt worden.”

Maar die “noodzakelijke doseereenheden” zijn helemaal niet verkrijgbaar. Dus hoe zit dat dan…? VGZ ging er niet op in.


En de “sluitende vergoedingsafspraken” ... hoe zit het daarmee? Welnu: die weten de Nederlandse zorgverzekeraars (uitgezonderd DSW) tot nu toe aardig buiten de deur weten te houden. Nog een citaat uit het Het Multidisciplinair Document:


“Omdat er weinig ... (proefondervindelijke) onderbouwing is ten aanzien van de optimale afbouwstrategie is het van belang de ervaringen met de (...) voorgestelde afbouwschema’s te bundelen en (liefst systematisch) te onderzoeken. Een eerste herziening zal plaatsvinden in 2019.”

Alweer iets raars… hier wordt letterlijk gezegd dat de effectiviteit van Tabel 3 niet proefondervindelijk is onderbouwd. Oftewel: mensen worden verplicht om af te bouwen volgens een schema waarvan de effectiviteit niet bewezen is. Trouwens, die herziening van 2019 heeft nooit plaatsgevonden - en een nieuwe herziening staat niet gepland.


Is dat even een leuke manier van geld verdienen, zegt de VGZ. Door 3 jaar tijd te rekken hebben VGZ en de andere zorgverzekeraars gigantische bedragen aan vergoedingen uitgespaard. Best prettig, want er moeten binnen VGZ flinke salarissen worden uitgekeerd. In 2019 ontving dhr. Tom Kliphuis, CEO van VGZ een jaarsalaris van €300.000. (ongeveer 25.000 per maand).


Jaarverslag VGZ “Wij sluiten 2020 af met een licht positief resultaat."

Aldus Lid van Raad van Bestuur en CFO van VGZ, Kees Hamster: "Ons eigen vermogen en de resultaten uit onze kernactiviteiten zijn robuust”*

Maar terug naar de rechtszaak. We richten onze blik nog even op Advocaat Mersch. Wat een verschil tussen de belevingswereld van een Advocaat van een Robuuste Coöperatie en de belevingswereld van een willekeurige Afbouwer van Antidepressiva!

Als je een slimme meid bent met uitgebreide rechtskennis en een geweten dat op een theelepeltje past, kun je je verheugen op een goed betaalde job als advocaat van VGZ.

Maar heb je de pech om te behoren tot de miljoen mensen in Nederland die antidepressiva gebruikt, en je bent zo eigenwijs om daarmee te willen stoppen, dan ziet het leven er een stuk minder leuk uit. Triest...


Maar nog triester waren de woorden van Advocaat Mersch over de partij die tegenover haar stond. Zwarte Piet mag niet meer, moet Mersch gedacht hebben, maar zwart maken is wat anders...


"... slecht onderbouwde, niet-wetenschappelijk gevalideerde onderzoeken..."

Advocaat Mersch beschreef tegenover de rechter dat (ik parafraseer even) de Vereniging Afbouwmedicatie - samen met Professor Jim van Os en Ridder in de Orde van Oranje Nassau Peter Groot - al jaren bezig zijn slecht onderbouwde, niet wetenschappelijk gevalideerde onderzoeken te promoten via de media. (Eh... hoe zat het ook al weer met de onderbouwing van het Multidisciplinair Document...? ). Dat doen zij, aldus Mersch, om de gebruikers van antidepressiva angst aan te jagen en in te prenten dat succesvol afbouwen alleen maar mogelijk is met taperingstrips.


En het doel daarvan is weer om de zakken van apotheker Paul Harder van de Regenboog Apotheek te spekken. (Zou Paul Harder misschien een villa hebben op de Kaaimaneilanden waar ze gratis mogen logeren...?) Een hele vreemde redenatie. Want het enige dat Van Os, Groot en de Vereniging Afbouwmedicatie willen, is dat niet de zorgverzekeraar bepaalt hoe iemand moet afbouwen, maar de arts. Maar daarvoor lijkt VGZ Oost-Indisch doof.


Smalende glimlachjes, medelijdend hoofdschudden en geamuseerde gegiechel..

Mersch liet het niet alleen bij woorden; ook haar body language sprak boekdelen. Haar smalende glimlachjes, medelijdend hoofdschudden richting de rechter en de advocaten van de Vereniging Afbouwmedicatie en het geamuseerde gegiechel met haar collega waren pijnlijk om aan te zien.


Het leek erop dat de rechters niet zo geamuseerd waren als Mersch en co. Rechter Giesen, aan het begin van de zitting nog fris en fruitig, zat er na een paar uur van dit gewauwel bij met neergetrokken mondhoeken en een grauwsluier over haar gezicht. Op een zeker moment sprak zij : “Zeg mevrouw Mersch, bent u nu aan het reageren op een opmerking van uw collega, of bent u aan het voorlezen uit de stukken die u heeft ingediend? Want dat is niet de bedoeling.” Mersch: “Oh, hihi, ja, dat is waar ook, ik ben aan ‘t voorgelezen………!”

Wat een leut.

Na 3 uur was het schouwspel eindelijk voorbij.


De advocaten van Vereniging Afbouwmedicatie hebben enorm hun best gedaan om het standpunt van de Vereniging krachtig te verwoorden en goed te onderbouwen.


Voorzitter van de Vereniging Pauline Dinkelberg beschreef hoe ze 40 uur per week in de weer is om mensen die in de problemen zijn geraakt tijdens het afbouwen te ondersteunen, troosten en zo goed mogelijk te adviseren.


40 uur per week bezig om mensen die in de problemen zijn geraakt tijdens het afbouwen te ondersteunen, troosten en zo goed mogelijk te adviseren.

De advocaten van VGZ hebben enorm hun best gedaan om zich te kwijten van hun taak als Advocaat van de Duivel – en dat deden ze vol overgave. Geen moment werd er stilgestaan bij de gruwel van een mislukt afbouwtraject, de psychoses waarin sommige mensen raken door te snel afbouwen, de zelfmoord van mensen die geen uitweg meer zagen… Of bij wettelijke plicht tot zorg die iedere zorgverzekeraar heeft.


Ook de toehoorders hebben enorm hun best gedaan. Om hun tranen te bedwingen en het niet uit te schreeuwen van frustratie en verdriet om de onmenselijkheid en kilte die hier werd tentoongespreid.


Toen de zitting voorbij was, was de conclusie duidelijk. VGZ heeft alleen maar oog voor regeltjes, cijfertjes, en het handhaven van "hun robuuste eigen vermogen en de mooie resultaten uit hun kernactiviteiten …”


De uitspraak van de rechter wordt verwacht over 6 weken; mocht dat niet lukken, dan wordt de uitspraak gedaan half december.


Foto: Niklas Hamann, Unsplash


* Bron: https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/nieuws-en-media/nieuwsoverzicht/resultaat-cooperatie-vgz-in-2020?fbclid=IwAR1a3Mk2wUMTD6xgaapolWL51zbYt8aCpc_IUgaJyMJAnt72KOk7RZ0aJQM25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven