Verslag uitgeoefende activiteiten 2021

De huidige Stichting  Opiaten Afbouwen begon in het voorjaar van 2021 als een kleinschalig project. De wens was om via een website praktische en duidelijke informatie te bieden aan mensen die opiaten-op-doktersrecept als Oxycodon, Fentanyl Morfine of Tramadol gebruiken en/of willen afbouwen.

 

 

Website en Facebook

Op 18 september werd de website www.opiatenafbouwen.nl gelanceerd.

De website werd goed bezocht.

 

Tegelijkertijd werden er twee Facebook pagina’s geopend: de openbare pagina Afbouwen Oxycodon, Fentanyl, Morfine en Tramadol met nieuws en discussiepunten rondom opiaten en afbouwzorg, en de besloten groep Opiaten Afbouwen, waar mensen in een afgeschermde omgeving kunnen praten met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.
 

 

(Hulp)vragen
Via deze Facebookgroepen en via de website zijn er contacten gelegd met meerdere mensen met verschillende (hulp)vragen.

 

De meeste hulpvragers waren onzeker over de te nemen stappen in hun afbouwtraject, hadden een slechte relatie met hun medische behandelaar en hadden veelal chronische pijn. Overheersend bij de hulpvragers was het gevoel dat ze onvoldoende steun en hulp ontvingen en dus zelf hun problemen moesten oplossen, maar niet goed wisten hoe.

 

Wij hebben geprobeerd hen te steunen en een stapje verder te helpen. Dit werd goed gewaardeerd.

 

Uitdragen van onze visie

Met name via LinkedIn hebben wij onze visie uitgedragen: meer en betere informatievoorziening en ondersteuning voor mensen die opiaten op doktersrecept gebruiken en daarmee willen stoppen.

Dat heeft ons veel positieve reacties opgeleverd, vanuit de verslavingszorg en van mensen die om persoonlijke redenen ons initiatief waarderen. Dit heeft onze achterban op LinkedIn verstevigd en groot.

Samenwerking met Vereniging Afbouwmedicatie
Kort na het lanceren van www.opiatenafbouwen.nl zijn wij gaan samenwerken met de Vereniging Afbouwmedicatie, met name rondom het onderwerp vergoeding van afbouwmedicatie op maat voor mensen die verslavende medicijnen afbouwen.

 

Wij hebben met de Vereniging Afbouwmedicatie samengewerkt rondom de rechtzaak van de Vereniging tegen VGZ over de vergoeding van taperingstrips.

 

Verder is nagedacht over hoe wij in de toekomst het gebruik van taperingstrips nog effectiever onder de aandacht kunnen brengen en vergoeding ervan door de zorgverzekeraars  realiseren.

De samenwerking is steeds nauwer geworden. Inmiddels zijn wij zusterorganisaties, met elk een eigen inbreng in ons streven naar vergoeding van taperingstrips. 

 

 

Samenwerking Interventievoorstel Reductie van Opioïden

Opiaten Afbouwen is door het  Expertpanel Opioïdenonderzoek uitgenodigd om mee te denken over het  Interventievoorstel Reductie van Opioïden.


Dit voorstel is een project van het TAPTOE consortium (Tackling And Preventing The Opioid Epidemic), waarin universiteiten, zorginstellingen en beleidsmakers samenwerken.

 

In dezelfde context is Opiaten Afbouwen gevraagd om mee te denken over de inhoud van twee informatieve folders, een voor mensen die opiaten gaan gebruiken en een voor opiaatgebruikers die gaan afbouwen.

 

Samenwerking met instellingen verslavingszorg

Van het begin af aan zijn er vanuit de verslavingszorg complimenten gekomen voor ons initiatief en onze website. Inmiddels zijn er meerdere instellingen die hebben aangegeven het adres van onze website te verspreiden onder hun cliënten.

 

Sponsoring
In november zijn wij benaderd door een sponsor die ons financieel wil ondersteunen. Daar zijn wij heel blij mee!

 

Oprichten stichting en ANBI
Om het sponsorgeld te kunnen ontvangen, zijn voorbereidingen getroffen om in 2022 de Stichting Opiaten Afbouwen op te richten.

 

Tegelijkertijd werd het aanvragen van de ANBI status voorbereid.