top of page

Over ons

Stichting Opiaten Afbouwen is een non-profit organisatie die is opgericht vanuit een initiatief van ervaringsdeskundigen. Vanuit onze ervaringsdeskundigheid zetten wij ons in voor de belangen van mensen die (willen) stoppen met opioïde pijnstillers zoals o.a. oxycodon, fentanyl, morfine en tramadol.

Wat doen wij

Informeren

Opiaten Afbouwen biedt tips en informatie over het afbouwproces van opiaten. Hiermee willen wij 'afbouwers' een zinvolle en vooral praktische ondersteuning bieden tijdens hun afbouwtraject.

 Ondersteunen

• Via onze besloten Facebookpagina bieden wij mensen die in een afbouwtraject zitten of daarmee gaan beginnen de mogelijkheid tot contact met lotgenoten/ ervaringsdeskundigen.

•  Wij bieden mensen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en vragen te stellen in een veilige omgeving.

•  Wij bieden herkenning, erkenning en respect.

 

 Belangenbehartiging

•  Wij pleiten voor meer aandacht, betere zorg en betere begeleiding van mensen die opiaten afbouwen in Nederland.

•  Wij pleiten voor meer maatwerk in de afbouwzorg en meer aandacht voor de menselijke maat.

•  Huisartsen dienen beter geïnformeerd zijn omtrent het gebruik van opiaten en het afbouwen daarvan, zodat ze in staat zijn om de juiste begeleiding aan te bieden.

 

•  Wij willen huisartsen, deskundigen, zorgverleners, zorgverzekeraars, de politiek en beleidsmakers binnen en buiten de gezondheidszorg bewuster maken van de problematiek rondom het afbouwen van opiaten zoals die wordt ervaren door de betrokkenen zelf.

 

•  Wij willen beleidsmakers ervan bewust maken dat de begeleiding van mensen die buiten de verslavingszorg stoppen met opiaten verbeterd dient te worden.

 

•  Wij bepleiten dat zorgverzekeraars in Nederland de kosten van taperingstrips voor het afbouwen van opiaten en andere verslavende medicatie via het basispakket gaan vergoeden.

Onderzoek
Wij doen onderzoek naar de verslavingszorg zoals die door betrokkenen wordt ervaren. Dat helpt ons problemen in beeld te brengen en onze aanbevelingen te onderbouwen.

Medische Advies Raad

Opiaten Afbouwen heeft een Medische Advies Raad; deze geeft advies bij hulpvragen van bezoekers van de website of onze Besloten Facebookpagina. De Medische Raad adviseert ons ook bij de informatie die wij bieden op onze website. 

Wie zijn "wij"

Opiaten Afbouwen is in 2021 opgericht door Carol Vlugt en op 18 februari 2022 een stichting geworden. Opiaten Afbouwen is tot stand gekomen dankzij de hulp, steun en liefdevolle aandacht van een groep vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals.

Stichting Opiaten Afbouwen is een not for profit organisatie en heeft het ANBI keurmerk.

Vereniging Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen

Vereniging Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen is in 2024 opgericht

als sub-organisatie van Stichting Opiaten Afbouwen.
De  Belangenorganisatie heeft het Onderzoek Afbouwen Opiaten in Nederland  onder haar hoede, evenals het Dossier Afbouwen Opiaten in Nederland

Donaties anker

Donaties

Als u ons wilt steunen door middel van een donatie komt uw geld goed terecht. Maak rechtstreeks een bedrag over op bankrekeningnummer NL48ABNA0016851619 ten name van  Stichting Opiaten Afbouwen onder vermelding van Donatie.

 

Of klik op de onderstaande donatie button en doneer NU!

bottom of page