top of page

Over ons

Wij zijn Stichting Opiaten Afbouwen, een non-profit organisatie die is opgericht vanuit een initiatief van ervaringsdeskundigen. Vanuit onze ervaringsdeskundigheid zetten wij ons in voor de belangen van mensen die stoppen met opioïde pijnstillers zoals Oxycodon, Fentanyl, Morfine of Tramadol.

Wat doen wij

Informeren

Opiaten Afbouwen biedt praktische tips en informatie over het afbouwproces van opiaten. Hiermee willen wij 'afbouwers' een zinvolle ondersteuning bieden tijdens hun afbouwtraject.

•  Op onze openbare Facebookpagina posten wij handige informatie en berichten over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van afbouwen. 

 Ondersteunen

• Via onze besloten Facebookpagina bieden wij mensen die in een afbouwtraject zitten of daarmee gaan beginnen  contactmogelijkheden met lotgenoten en ervaringsdeskundigen aan.

•  Wij bieden mensen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en vragen te stellen in een veilige omgeving.

•  Wij bieden herkenning, erkenning en respect.

 

 Belangenbehartiging

•  Wij pleiten voor meer aandacht, betere zorg en betere begeleiding van mensen die opiaten afbouwen in Nederland.

•  Wij pleiten voor meer maatwerk in de afbouwzorg, en meer aandacht voor de menselijke maat.

•  Huisartsen dienen beter geïnformeerd zijn omtrent het gebruik van opiaten en het afbouwen daarvan, zodat ze in staat zijn om de juiste begeleiding aan te bieden.

 

•  Wij willen huisartsen, deskundigen, zorgverleners, zorgverzekeraars, de politiek en beleidsmakers binnen en buiten de gezondheidszorg bewuster maken van de problematiek rondom het afbouwen van opiaten zoals die wordt ervaren door de betrokkenen zelf: de afbouwers.

 

•  Wij willen beleidsmakers ervan bewust maken dat de begeleiding van mensen die buiten de verslavingszorg stoppen met opiaten verbeterd dient te worden.

 

•  Wij bepleiten dat zorgverzekeraars in Nederland de kosten van taperingstrips voor het afbouwen van opiaten en andere verslavende medicatie via het basispakket gaan vergoeden.

Platform voor nieuwe inzichten

Wij bieden een platform voor nieuwe inzichten en ideeën vanuit de betrokkenen/afbouwers zelf, in de vorm van ons online BLOG Magazine. Hiermee willen wij hen de kans te geven om bij te dragen aan de verbetering van de verslavingszorg in Nederland.

 

Onderzoek
Wij doen kleinschalig onderzoek naar de verslavingszorg zoals die door betrokkenen wordt ervaren. Dat helpt ons problemen in beeld te brengen en onze aanbevelingen te onderbouwen.

Wie zijn "wij"

Opiaten Afbouwen is in 2021 opgericht door Carol Vlugt en op 18 februari 2022 een stichting geworden. Opiaten Afbouwen is tot stand gekomen dankzij de hulp, steun en liefdevolle aandacht van een groep vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals.

Medische Raad

Opiaten Afbouwen heeft een Medische Advies Raad; deze geeft advies bij hulpvragen van bezoekers van de website of onze Besloten Facebookpagina. De Medische Raad adviseert ons ook bij beleidskwesties. 

Donaties anker

Donaties

Als u ons wilt steunen door middel van een donatie komt uw geld goed terecht. Maak rechtstreeks een bedrag over op bankrekeningnummer NL48ABNA0016851619 ten name van  Stichting Opiaten Afbouwen onder vermelding van Donatie.

 

Of klik op de onderstaande donatie button en doneer NU!

bottom of page