top of page

ANTES

Regio: Rotterdam Rijnmond, de Drechtsteden, Zuid-Hollandse eilanden en Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland).

Antes is specialist in verslaving én psychiatrie. Er wordt “geïntegreerd” behandeld: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verslaving en andere psychische klachten. Patiënten met een of beide klachten zijn er dus welkom. Dat maakt de behandeling ook completer.


De visie van Antes rondom afhankelijkheid van verslavende middelen is dat er vaak een achterliggende psychische kwetsbaarheid is, waardoor iemand vatbaarder wordt om afhankelijk te worden van het middel. Het wordt een hulpmiddel om om te gaan met de psychische klacht. Wanneer je gaat stoppen met het middel, dan helpt het om de achterliggende psychische klacht óók te behandelen.

Er zijn klinische en ambulante behandelmogelijkheden. De behandeling is  intensief, maar niet langer dan nodig. Kernwaarden: deskundig, optimistisch en respectvol.


Klinische detoxificatie (opname)

In Rotterdam heeft Antes meerdere klinieken. De Kliniek Rotterdam Alexander (KRA) is daar één van. Er zijn ruim 200 bedden, verdeeld over 8 afdelingen. Je wordt geplaatst op een afdeling die het beste bij jouw persoonlijke situatie past, waar de best passende zorg geleverd kan worden en waar je je het meest thuis zult voelen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen welke middelenafhankelijkheid er wordt behandeld.

Er zijn afdelingen voor ouderen, jongeren, mensen met zwaardere psychiatrische klachten, gezondheidsklachten, mensen met uitzicht op vlot herstel en mensen met minder uitzicht daarop.

In de behandeling is er aandacht voor de verslaving én de achterliggende problematiek zoals bijvoorbeeld post traumatische stress stoornis (PTSS) , ADHD of andere psychische klachten. Er wordt o.a. gewerkt met EMDR.
 

Ambulante behandeling: drie mogelijkheden voor thuis afbouwen

  • De Verslavings Expertiseteams zitten op de Rotterdamse Noord- en Zuidoever: afbouwen onder begeleiding en toezicht. Je reist er zelfstandig heen .
     

  • De GGZ teams. Hier kun je worden behandeld als er meervoudige problematiek speelt en huisbezoeken noodzakelijk zijn.
     

  • Team Detox Thuis (TDT). Dit team richt zich op korte, afgebakende wijze, op de detox/afbouwfase voor mensen die in zorg zijn bij TDT. TDT verricht ook deelbehandelingen voor patiënten die elders bij Antes in zorg zijn. 

 

Detoxificatie met Team Detox Thuis
Team Detox Thuis helpt je om thuis te detoxen (snel afbouwen) zolang daar geen contra indicaties voor zijn. Voordat je gaat afbouwen krijg je twee weken voorbehandeling; er is aandacht voor de verhouding pijn versus afhankelijkheid. Er worden tips gegeven voor het omgaan met de pijn en de craving: het verlangen naar het middel. Er wordt gekeken of je extra hulp nodig hebt, bijvoorbeeld van een pijnspecialist die ook werkzaam is binnen Antes.

Na de voorbehandeling volgt een omzettingsweek: je wordt omgezet naar (langwerkende) medicatie die voor jou geschikt is om mee af te bouwen. In de meeste gevallen is dat Methadon of Buprenorfine. Omzetting naar buprenorfine kan gebeuren met de nieuwe "micro inductie methode”. Daarmee kun je zonder ontwenningsverschijnselen overstappen van bijvoorbeeld Oxycodon naar buprenorfine.

Daarna wordt gekeken óf en in welk tempo jij kunt afbouwen. Zo nodig gebeurt het heel langzaam.

 

De behandeling gaat door zolang dat nodig is. Sommige mensen bouwen helemaal af, anderen bouwen af naar een onderhoudsdosis.

Om de zes weken heeft Antes overleg met pijnartsen in het Erasmus MC; als jij daar ook onder behandeling bent, dan kan eventueel jouw dossier besproken worden.

Indien nodig wordt een  CYP2D6  onderzoek verricht; een DNA onderzoek om te ontdekken waarom iemand wellicht anders dan verwacht reageert op bepaalde opiaten, om daar het afbouwbeleid op aan te passen.
 

 

Voor ambulante en klinische behandeling bij Antes kunnen mensen terecht uit de regio Rotterdam Rijnmond, de Drechtsteden, Zuid-Hollandse eilanden en Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland).

 

Mensen van buiten deze regio kunnen niet ambulant behandeld worden bij Antes, maar eventueel wel klinisch (opname) mits daar een goede medische indicatie voor is, bv. opiaatverslaving in combinatie met een trauma, ADHD en/of ernstige gezondheidsklachten.

De voorkeur is dat je een behandeling zoekt in de eigen regio, maar als er daar geen behandelaanbod is kan er met Antes worden gebeld over de klinische behandelmogelijkheden. Het ontvangen van nazorg in de eigen regio is dan wel een pré.


 

Antes is een GGZ instelling en onderdeel van de Parnassia Groep.

https://www.anteszorg.nl/locaties/kliniek-rotterdam-alexander

Voor behandeling bij Antes is een verwijzing van de huisarts nodig.

Antes Versalvingszorg logo
bottom of page