top of page


Stichting Opiaten Afbouwen

Beleidsplan 2024

■ Missie
 

Wij zetten ons in voor een betere, meer effectieve en meer respectvolle begeleiding van mensen die verslavende pijnstillers op doktersrecept gebruiken en/of afbouwen, zoals o.a. oxycodon, fentanyl, morfine en tramadol.

 

Wij streven naar het breed beschikbaar komen van goede, duidelijke en praktische informatie rondom het gebruik en afbouwen van opiaten, niet alleen voor patiënten maar ook voor de voorschrijvende artsen.

 

Wij zijn van mening dat de deskundigheid onder artsen die mensen die opiaten afbouwen begeleiden verbeterd moet worden.

 

■ Visie


• Wij vinden het noodzakelijk dat er meer erkenning komt voor de problemen die gepaard gaan met het afbouwen, o.a. te snel moeten afbouwen, te krampachtig omgaan met het voorschrijven van medicatie tegen ontwenningsverschijnselen, meer aandacht voor pijn tijdens het afbouwen en meer aandacht voor de psychische kant van het afbouwproces.  

 

• Wij vinden dat (huis)artsen die mensen begeleiden die opiaten afbouwen vaker gebruik moeten maken van intercollegiaal overleg met de verslavingszorg om zodoende hun patiënten een betere, meer professionele behandeling te kunnen bieden. Wij horen te vaak dat huisartsen dit weigeren.

 

• Wij vinden dat mensen die opiaten afbouwen meer maatwerk zouden moeten ontvangen tijdens hun afbouwtraject.

 

 

■ Doelstelling
 

• Doel van Stichting Opiaten Afbouwen is de verbetering van de informatievoorziening, behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen die opioïde pijnstillers op doktersrecept zoals o.a. oxycodon, fentanyl, morfine of tramadol gebruiken of gaan afbouwen.

 

• Wij willen meer bewustwording creëren onder artsen/beleidsmakers van de problemen die mensen ervaren tijdens het gebruik/afbouwen van opiaten. Deze problemen moeten worden erkend, en er moet actie worden ondernomen om de problemen aan te pakken.

 

• Wij constateren dat veel mensen die opiaten gebruiken/afbouwen zich niet respectvol behandeld voelen door artsen/zorgverleners/apothekers. Ook hier is bewustwording en verandering noodzakelijk.

 

Nieuwe speerpunten voor 2024

• De basis leggen voor toekomstige stappen om onze doelstellingen te realiseren.
 

• Deelname aan ons Onderzoek Afbouwen Opiaten in Nederland vergroten. 
 

• Een Dossier Afbouwen Opiaten In Nederland aanleggen, om ons onderzoek mede te onderbouwen met ervaringsverhalen.
 

• Wij zijn voornemens de Vereniging Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen op te richten, om nog krachiger te kunnen opstellen richting beleidsmakers/ medische professionals.

 

• Wanneer mogelijk willen wij pers, media, politiek en beleidsmakers benaderen om de aandacht te vestigen op de noodzaak van verbeterde ondersteuning en begeleiding van mensen die opiaten afbouwen in Nederland.
 

Basis speerpunten in 2024

• Het bereiken van zoveel mogelijk mensen met de informatie welke op www.opiatenafbouwen.nl verstrekt wordt.
 

• Het aantal bezoekers en de bekendheid van onze website

www.opiatenafbouwen.nl  vergroten.

 

• Het uitbreiden van ons netwerk onder artsen, verslavingsdeskundigen en mensen die toonaangevend zijn op het gebied van verslavingszorg.

 

• Het uitbreiden van ons netwerk onder artsen, verslavingsdeskundigen en mensen die toonaangevend zijn op het gebied van verslavingszorg.

 

• Ons sterk maken voor de beschikbaarheid en vergoeding van afbouwmedicatie in lage doseringen voor het afbouwen van opiaten en andere psychofarmaca.

 

Uiteraard gaan wij door met onze gebruikelijke activiteiten:

 

• Het regelmatig uitbrengen van onze Nieuwsbrief en het aantal abonnees op de Nieuwsbrief uitbreiden.

 

• Het onderhouden van onze Openbare Facebookpagina Afbouwen Oxycodon, Fentanyl, Morfine en Tramadol en het bezoekersaantal vergroten.
 

• Het onderhouden van onze Besloten Facebookgroep Opiaten Afbouwen en het aantal leden vergroten.

 

• Zoveel mogelijk ons gezicht laten zien op (voorlichtings)bijeenkomsten voor zowel patiënten als medisch professionals; via gesprekken en flyermateriaal de aandacht vestigen op wat Stichting Opiaten Afbouwen te bieden heeft.

 

• Het geven van lezingen en webinars over het afbouwen van opiaten.

 

• Het leggen van contacten met patiëntenverenigingen waarvan de leden mogelijkerwijs te maken hebben met problemen rondom het afbouwen van opiaten.

 

• Het werven van vrijwilligers, om onze basis te verbreden.

 

Zie ook: Meerjarig beleidsplan.

bottom of page