top of page


 

Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen komt op voor de belangen van mensen die oxycodon, fentanyl, morfine, tramadol en andere opiaten veilig willen afbouwen. 

Patiënten die opiaten-op-doktersrecept gebruiken worden te vaak gestigmatiseerd, afgescheept en in de hoek gedrukt. Te vaak moeten deze patiënten de problemen rondom het afbouwen van deze medicatie zelf oplossen, zelf worstelen met een verslaving waarvoor zij nooit hebben gekozen.

Huisartsen ontbreekt het veelal aan kennis om hun patiënten goed te begeleiden. De berichtgeving in de media is vaak te eenzijdig en op sensatie gericht. Beleidsmakers doen te weinig om de situatie te verbeteren.

 

Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen vindt dat mensen die opiaten afbouwen recht hebben op betere zorg en en een betere behandeling. 

 

Als jij ook vindt dat  de situatie hoognodig verbeterd moet worden, wordt dan lid van Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen.  Doe het voor jezelf... en voor anderen. 

LOGO Belangenorganisatie OPIATEN AFBOUWEN.jpg


Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen 2024
gaat  actief aan de slag met de vo
lgende onderwerpen


BETERE BEGELEIDING 
Bij het gebruik en afbouwen van opiaten-op doktersrecept

 

Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen wil het gesprek aangaan met huisartsen, opleiders en apothekers over betere begeleiding en behandeling voor mensen die na langdurig gebruik opiaten-op-doktersrecept afbouwen.

• Wij vinden dat mensen die via de huisarts afbouwen een deskundige begeleiding mogen verwachten. Indien de huisarts over onvoldoende kennis beschikt, moet hij/zij zich laten informeren door een verslavingsdeskundige.

• Wij willen meer aandacht voor en nadruk op behandelmogelijkheden voor pijn tijdens en na het afbouwproces.


• De stigmatisering die veel mensen ervaren tijdens hun contact met apothekers, huisartsen, behandelaars en zorgprofessionals moet bespreekbaar worden gemaakt. Deze stigmatisering is  vernederend en kwetsend en komt veel vaker voor dan je denkt. 


BETER MEDICATIEBELEID

 

• ​Wij vinden dat de praktische begeleiding van mensen die opiaten-op-doktersrecept afbouwen via de huisarts dringend aan verbetering toe is. De schrijnende verhalen van mensen die zich bij ons melden voor steun en advies spreken boekdelen.

• ​Beoordelingsfouten van huisartsen tijdens goedbedoelde pogingen om mensen snel van de opiaten af te krijgen komen te vaak voor, soms met rampzalige gevolgen voor de patiënt. Deze fouten moeten worden onderzocht en bespreekbaar gemaakt.
 
• Wij willen het gesprek aangaan met de organisaties die het beleid bepalen voor het gebruik, voorschrijven en afbouwen van opiaten. Het huidige beleid is te grofmazig; het resultaat is dat te veel mensen niet de behandeling ontvangen die zij nodig hebben, soms met dramatische gevolgen. Ook in de verslavingszorg is dit bekend. 

• Wij vinden dat ervaringsdeskundigen/patiëntenorganisaties zoals Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen inspraak moeten krijgen bij  overleg om dit beleid te verbeteren.


 

MEDIA
Aandacht voor het echte verhaal

 

• In de media moet meer aandacht komen voor het echte verhaal: de problemen rondom het gebruik en afbouwen van opiaten zoals die worden ervaren door mensen die het zelf meemaken.

• Door zelf actief de media te benaderen hopen wij aandacht te krijgen voor onze kant van de problematiek. Dit is zinvoller dan afwachten wanneer wij op uitnodiging van de media mogen “meepraten” op hun voorwaarden.
 

• Wij willen tegenwicht bieden aan de sensatiegerichte berichtgeving over "lekkere pilletjes" die de media vaak domineren.
 

• Wij willen meer begrip creëren voor mensen die opiaten-op-doktersrecept gebruiken/ afbouwen, niet alleen onder het grote publiek  maar ook onder artsen en zorgmedewerkers.

 

• Wij willen het stigma dat rust op het gebruik van opiaten-op-doktersrecept verminderen.
 

Wij willen dat het brede publiek toegang krijgt tot meer realistische  informatie over het gebruik en afbouwen van opiaten-op-doktersrecept. 

 

 




VRIJWILLIGER WORDEN BIJ BELANGENORGANISATIE OPIATEN AFBOUWEN?

Wij kunnen je hulp goed gebruiken, want er is veel te doen. Vertel ons waar jouw talenten liggen en wat je leuk zou vinden om te doen. Heb je  goede ideeën voor de organisatie? Laat het ons weten.  Lees verder op vrijwilliger worden bij Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen.
 

ACTIEPLAN BELANGENORGANISATIE
bottom of page