top of page


Stichting Opiaten Afbouwen

Beleidsplan 2023

Speerpunten
 

• Het bereiken van zoveel mogelijk mensen met de informatie welke op www.opiatenafbouwen.nl verstrekt wordt.
 

• Het aantal bezoekers en de bekendheid van onze website

www.opiatenafbouwen.nl  vergroten.

 

• Het uitbreiden van ons netwerk onder artsen, verslavingsdeskundigen en mensen die toonaangevend zijn op het gebied van verslavingszorg.


• Onze deelname aan het project World Tapering Day voortzetten

 

• Ons sterk maken voor de beschikbaarheid en vergoeding van afbouwmedicatie in lage doseringen voor het afbouwen van opiaten en andere psychofarmaca.
 

 

Concrete plannen 2023
 

• Het regelmatig uitbrengen van onze Nieuwsbrief en het aantal ontvangers van deze Nieuwsbrief uitbreiden.

 

• Het onderhouden van onze openbare Facebook pagina ‘Afbouwen Oxycodon, Fentanyl, Morfine en Tramadol’ en het bezoekersaantal vergroten.
 

• Het onderhouden van onze besloten Facebook pagina ‘Opiaten Afbouwen’ en het aantal leden vergroten.

 

• Zoveel mogelijk ons gezicht laten zien op (voorlichtings) bijeenkomsten voor zowel patiënten als medisch professionals; via gesprekken en flyermateriaal de aandacht vestigen op wat Stichting Opiaten Afbouwen te bieden heeft.

 

• Het geven van lezingen over het afbouwen van opiaten en psychofarmaca.

 

• Via sociale media het bestaan van www.opiatenafbouwen.nl en de doelstellingen die zij nastreeft onder de aandacht brengen.

 

• Wanneer mogelijk zullen wij ook pers, media, politiek en beleidsmakers benaderen om hun aandacht te vestigen op de noodzaak van verbeterde ondersteuning en begeleiding van mensen die opiaten afbouwen in Nederland.

 

• Het leggen van contacten met patiëntenverenigingen waarvan de leden mogelijkerwijs te maken hebben met problemen rondom het afbouwen van opiaten.

 

• Het werven van vrijwilligers, om onze basis te verbreden.

 

 

Zie ook: Meerjarig beleidsplan.

bottom of page