top of page

Jaarverslag 2023 

Logo Opiaten Afbouwen

Stichting Opiaten Afbouwen is bekend onder de namen Opiaten Afbouwen, Belangenorganisatie Opiaten Afbouwen en www.opiatenafbouwen.nl

 

Contactgegevens:

Peter den Haan

Prinses Margrietlaan 35a

3051 AN, Rotterdam, Nederland

Telefoon: 06 8207 9691

E-mail: contact@opiatenafbouwen.nl

KvK nummer: 863664143

 

Bestuurders

Carol Vlugt: voorzitter
Peter den Haan: penningmeester
Inge Bonthond: bestuurslid


 

Bestuurswisselingen 2023

In augustus 2023 is Rosa Sluijs gestopt als voorzitter/penningmeester. Zij werd opgevolgd op 7/9/2023 door Carol Vlugt als voorzitter. Inge Bonthond is op dezelfde datum toegetreden als bestuurder. Peter den Haan is toegetreden als penningmeester.

 

Financiële basis

In 2023 hebben wij opnieuw financiële sponsoring ontvangen.

In 2023 is een donatiebutton op de website geplaatst: dit heeft een klein bedrag aan donaties opgeleverd.

 

Met de ontvangen gelden konden wij de gemaakte kosten dekken.
Zie: Financieel Jaarverslag 2023.

 

 

Activiteiten 2023

 

COMMUNICATIE EN INFORMATIEVOORZIENING

Website
In 2023 is het aantal nieuwe bezoekers van onze website www.opiatenafbouwen.nl bijna verdubbeld: van 2650 in 2022 naar zo'n 5000. De tweede helft van het jaar gaf een toenemend aantal terugkerende bezoekers te zien. Gemiddeld bleef men 10 minuten op de site. 

De website werd het meest bezocht door bezoekers in Nederland, daarnaast een toenemend aantal uit België.

 

Hulpvragers
Via e-mail en via onze besloten Facebookgroep hebben wij zo’n 150 hulpvragers te woord gestaan.

 

• Facebook

Het ledenaantal van onze besloten Facebookgroep Opiaten Afbouwen is in 2023 gegroeid van ongeveer 35 in 2022 tot ruim 180; het aantal berichten en reacties blijft toenemen.

 

•  Nieuwsbrieven

In 2023 zijn vier nieuwsbrieven verschenen. Het aantal mensen dat onze nieuwsbrief ontvangt stond eind 2022 op 55 en is in 2023 gestegen tot ruim 200.
 

 

MEDISCHE ADVIES RAAD

M.A.R. lid verslavingsarts Vincent Feis heeft een aantal keer adviezen gegeven die wij hebben doorgezet naar onze onze hulpvragers. Daarnaast heeft hij de nieuwe pagina’s van de website gecontroleerd op eventuele medische onjuistheden.

 

Eglantyne Drenth Hoekstra is uit de Medische Advies Raad gestapt, omdat zij niet meer werkt in het vakgebied opiaten.
 

Toegetreden in 2023 is apothekersassistente Fatiha Eamarouchan. Fatiha heeft vele jaren ervaring als apothekersassistente en leidt (mede) het bureau Medical Maatzorg voor o.a. het bijscholen van apotheekpersoneel.

Eveneens toegetreden is Natasja Maes-Cornelissen. Natasja is sinds 2016 werkzaam als pijnconsulent bij DC-klinieken Maastricht.

 

VRIJWILLIGERS

Het vinden van geschikte vrijwilligers blijft lastig. Mensen die zich aanmelden hebben vaak (te) veel last van ontwenningsverschijnselen, voelen zich niet goed, raken uitgeschakeld door ziekte/ ontwenning et cetera. Gelukkig slaagden we er wel in om vrijwilligers te vinden die helpen met het modereren/beheren van onze Besloten Facebookpagina.

 

 

ONDERZOEK NAAR OPIAATGEBRUIK IN NEDERLAND

• Onderzoek Afbouwen Opiaten in Nederland

Opiaten Afbouwen onderzoekt de ervaringen van mensen die zijn gestopt met oxycodon, fentanyl, morfine of tramadol. Daarbij gaat het ook om mensen die geprobeerd hebben om te stoppen of nog bezig zijn. Wij onderzoeken hoe mensen afbouwen, hoe men het afbouwen ervaart en welke problemen men tegen komt. Wanneer wij voldoende informatie hebben verzameld zullen wij dit naar buiten brengen richting beleidsmakers en zorgprofessionals op het gebied van opiaten. Bekijk het Onderzoek.

 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN

In 2023 hebben we een lezing gegeven over te het gebruiken/afbouwen van opiaten en psychofarmaca voor medewerkers van het RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen) Brabant. Het RIBW begeleidt mensen met psychiatrische of psychische klachten bij hun herstel. Deze doelgroep gebruikt verhoudingsgewijs veel opiaten en psychofarmaca. De lezing werd zeer gewaardeerd.

 

CONCLUSIE 2023

Het beleidsplan waarmee Stichting Opiaten Afbouwen als organisatie in 2022 van start is gegaan is een goede leidraad geweest voor de activiteiten in 2023. Het plan is om op deze ingeslagen weg door te gaan.

 

TOEKOMSTPLANNEN

Beleidsplan 2024

Meerjarig Beleidsplan Stichting Opiaten Afbouwen 2024 - 2027

 

EERDERE JAARVERSLAGEN

2021
2022

bottom of page